Harriėt Walinga

Zet mensen in beweging

Voor teams en individuen die verder willen. Verder in samenwerken, in hun rol op werk of daarbuiten. Met frisse nieuwsgierigheid voor het hoe en waarom, zorg ik ervoor dat je eigenaarschap pakt voor jouw situatie. Ik help passie en talenten te activeren en je te ontwikkelen naar het best van je kunnen. Dit kan met coaching, training, intervisie of workshops. Individueel, in een groep of als team. Precies wat past bij de vraag.

If you think you are too small to make a difference,
try sleeping with a mosquito.


Om helder te krijgen wat de vraag is en wat ik kan bieden, hebben we altijd een intakegesprek. Als we een match hebben, maak ik in overleg met jou een plan: wat is de aanvliegroute met het meeste effect: training of …? En: hoe zorgen we voor de verbinding met de praktijk? 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, dus zet ik je aan het werk met opdrachten, uitzoekwerk en acties. Ik zorg voor een logische opbouw, praktische handreikingen en waar nodig werk ik met bewezen werkmethoden & modellen.

Mijn stijl is interactief en speels. In een ontspannen sfeer leer ik je invloed pakken door zelf richting te bepalen, keuzes te maken en hiernaar te handelen. Voor mij is vertrouwen wekken en ontwapenen onmisbaar. Met scherpe observaties, schurende vragen en humor laat ik andere perspectieven zien. Opties die van tevoren nog niet in beeld waren: wat kan wel? Ik nodig uit de opties te verkennen en laat ervaren wat het oplevert als je het anders doet. Ik zet aan om in beweging te komen.